Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2.Maddesinin A bendinde belirtilen işleri yapmak…

...tıklayınız.

KDV İadesi Danışmanlık Hizmetleri

Mükelleflerin KDV İade hakkı doğuran işlemlerine konu olan mal ve hizmetlerinin, edinim veya üretimi safhasında ödenen vergiler, mükelleflerin üzerinde vergi yükü oluşturmaktadır…..

...tıklayınız.

Ticaret Hukuku Müşavirlik Hizmetleri

Anonim ve Limited şirket kuruluş işlemleri,
Yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri,
Şahıs ve serbest meslek şirket kuruluş işlemleri,
Şirket birleşmeleri,…

...tıklayınız.

Denetim ve Raporlama Hizmetleri

İşletme faaliyet konusuna uygun raporlama sistemlerinin kurulması,
Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre raporlar hazırlanması,
Finansal Tabloların yabancı para birimine çevrilerek raporlanması…

...tıklayınız.

Bireysel Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Gelir vergisi mevzuat danışmanlığı ve beyannamelerin düzenlenmesi.
Kira, gayrimenkul, menkul ve diğer şahsi kazançların vergilendirilmesi kapsamında müşavirlik hizmeti verilmesi,
Yurtdışında elde edilen kazançların vergilendirilmesi kapsamında müşavirlik hizmeti verilmesi…

...tıklayınız.

İnsan Kaynakları ve Bordrolama Hizmetleri

Şirketlerin mali işler departmanlarına muhasebe personeli istihdamı için ön görüşmelerde bulunulması,
İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması,
Personel sözleşme ve özlük işlerinin takip edilmesi…

...tıklayınız.