SİRKÜLER

Sirküler Grubu Sirküler No

KONU

TARİH
Vergi Sirküleri 2020-004

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

17.11.2020
Vergi Sirküleri 2020-003

2020/3. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları

29.10.2020
Vergi Sirküleri 2020-002

Kısa Çalışma Ödeneği, Pandemi Ücretsiz İzin Süreleri ve İşten Çıkarılma Yasağı 2 Ay Uzatılmıştır

26.10.2020
Vergi Sirküleri 2020-001 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler 19.10.2020