Denetim ve Raporlama Hizmetleri

  • İşletme faaliyet konusuna uygun raporlama sistemlerinin kurulması,
  • Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre raporlar hazırlanması,
  • Finansal Tabloların yabancı para birimine çevrilerek raporlanması,
  • İç denetim hizmetleri ve raporlamaları,
  • Özellikli hesap incelemeleri denetimi hizmetleri ve raporlamaları,
  • Mali tabloların finansal analizi ve yorumlanması,
  • Üretim ve hizmet işletmeleri bütçe planlaması ve analiz edilmesi,
  • Özel amaçlı diğer mali incelemelerde bulunulması.