İnsan Kaynakları ve Bordrolama Hizmetleri

  • Şirketlerin mali işler departmanlarına muhasebe personeli istihdamı için ön görüşmelerde bulunulması,
  • İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması,
  • Personel sözleşme ve özlük işlerinin takip edilmesi,
  • Personel ücret bordrolarının ve icmallerinin hazırlanması, kontrolü,
  • Bordro ücret ödemeleri banka entegrasyonu,
  • İhbar ve Kıdem tazminatı hesaplaması,
  • SGK, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR mevzuatına göre verilmesi gerekli bildirim ve belgelerin hazırlanması ve bildirimi,
  • SGK, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR mevzuatı konularında müşavirlik hizmetleri verilmesi,
  • SGK ve BAĞKUR emeklilik işlemlerinin yapılandırılması ve takip edilmesi,
  • Tüm sosyal güvenlik mevzuatı hakkında müşavirlik hizmetleri verilmesi.