Kurumsal Finansman ve Proje Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri

  • Müşterilerin finansal ihtiyaçlarının tespiti ve bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik finansal enstrümanların kullanımı ile ilgili yönlendirme ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Bankalarla her türlü ilişkilerin başlatılması ve geliştirilmesi,
  • Kredi başvuruları ile ilgili banka ve diğer finans kurumlarının talep ettikleri her türlü evrak, rapor, fizibilite çalışması, yatırım analizi..vb çalışmaların müşteri talepleri doğrultusunda müşteri adına hazırlanarak ilgili kurumlara iletilmesi,
  • Müşterilerin finansal kurumlar nezdinde en iyi şekilde temsil edilmesi ve ilişkilerin geliştirilmesi,
  • Birleşme, satın alma ve şirket satışı işlemlerinde lider finansal danışmanlık hizmetleri,
  • Özelleştirme projelerinde satın alma / satış ve yeniden yapılandırma danışmanlığı şirket değerleme danışmanlığı,
  • Şirket ve projelere finansman çözümleri üreten borç finansmanı danışmanlığı
  • Finansal yeniden yapılandırma danışmanlığı.