Ticaret Hukuku Müşavirlik Hizmetleri

  • Anonim ve Limited şirket kuruluş işlemleri,
  • Yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri,
  • Şahıs ve serbest meslek şirket kuruluş işlemleri,
  • Şirket birleşmeleri,
  • Yerel ve yabancı sermayeli şirketlerin şube ve temsilcilik açılış işlemleri,
  • Yerel ve yabancı şirket, şube ve irtibat büroları açılış işlemleri.
  • Sermaye artışı işlemleri,
  • Genel kurul işlemleri,
  • Hisse devir işlemleri,
  • Serbest bölgeler ve özel izine tabii bölgelerde şirket kuruluş işlemleri.